Η εταιρεία

Η Improve Tech είναι μια δυναμική και καινοτόμα συμβουλευτική εταιρεία, στελεχωμένη κυρίως από μηχανικούς και οικονομολόγους, με ξεκάθαρη εξειδίκευση σε επενδυτικές προτάσεις για επιδοτήσεις, στην υποστήριξη και στην ανάπτυξη εταιρειών, όπως και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και στεγάζονται τα γραφεία της (Μητροπολίτου Καλλίδου, 14).

Συγχρόνως, η εταιρεία έχει μια άρρηκτα συνδεδεμένη συνεργασία και συνεχόμενη επικοινωνία με τους εξωτερικούς συνεργάτες, ποικίλων ειδικοτήτων, ώστε να διατηρήσει άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες που ενδεχομένως να ζητηθούνε.

Με απόλυτη συνέπεια και επαγγελματισμό, υποστηρίζουμε αποτελεσματικά κάθε επαγγελματικό εγχείρημα και πρωτοβουλία ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μας, η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά στην απόκτηση της τεχνογνωσίας  και των απαραίτητων εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού, τα οποία στις μέρες μας επιτρέπουν να χαρακτηριστεί από τους πελάτες της ως αναγκαίος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης.

Η Improve Tech έχει τεράστια εμπειρία στην υποβολή και διαχείριση προτάσεων για επιδοτούμενα προγράμματα. Συγκεκριμένα και μέχρι τώρα, περισσότερες από 1000 προτάσεις έχουν διαχειριστεί με επιτυχία στην Βόρεια Ελλάδα στον Νόμο Ανάπτυξης, στο Μέτρο 123Α (Αύξησης της αξίας των γεωργικών προϊόντων) και στη βιομηχανία τουρισμού.

Ο συνδυασμός εμπειρίας των στελεχών μιας εταιρείας στα παραπάνω προγράμματα, της γνώσης του  πιστοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού για την τρέχουσα νομοθεσία και η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή των επενδυτικών προτάσεων , συνεισφέρει στη γρήγορη και χωρίς προβλήματα υλοποίηση των επενδύσεων .

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε εταιρείες και οργανισμούς και να συνεισφέρουμε στην ενδυνάμωση στις επιχειρηματικές θέσεις των πελατών με προτάσεις και προγράμματα που μπορούν να υλοποιηθούν.

Με τη μετάδοση της τεχνογνωσίας στους πελάτες μας και με το ισχυρό και μεθοδολογικά ολοκληρωμένο υπηρεσιακό πλαίσιο που παρέχουμε, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας οδηγώντας τους στο μονοπάτι της ανάπτυξης. 

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των εταιρειών παρέχοντας αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η αποστολή μας

Η Improve Tech αποτελεί τη συνέχιση μια εξέλιξης πολλών ετών των μετόχων και των στελεχών της στο τομέα της συμβουλευτικής, της ενέργειας και της κατασκευής.

Έχουμε ολοκληρώσει μελέτες και πρότζεκτ για περισσότερους από 1000 πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν και εξακολουθούν να βασίζονται σε εμάς , δίνοντας μας τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίζουμε.

Σε κάθε πρότζεκτ αναλαμβάνουμε:

  • Ακούμε και αξιολογούμε τις ανάγκες των πελατών
  • Χειριζόμαστε τους στόχους και τις προσδοκίες των πελατών με απόλυτο ρεαλισμό και τους συμβουλεύουμε με ειλικρίνεια όσον αφορά τη δυνατότητα υλοποίησης των στόχων που θέτουν
  • Προτείνουμε τις ιδανικές λύσεις ακολουθώντας τις εξελίξεις στον ανταγωνισμό και στην αγορά γενικά
  • Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία-συνεργασία με τους πελάτες μας μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
  • Ολοκληρώνουμε το πρότζεκτ μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτονται από την αρχή

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας προωθούν ευθύνη, ακεραιότητα , συνεργασία, αντικειμενικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό. Για τους πελάτες μας δεσμευόμαστε να:

  • Να αξιολογήσουμε το πιθανό επενδυτικό σχέδιο και να κρατήσουμε μια αντικειμενική πληροφόρηση για την βιωσιμότητα του. Μόνο με θετικά αποτελέσματα προτείνουμε την περεταίρω υλοποίηση του
  • Να προωθήσουμε βιώσιμες και υψηλά αποτελεσματικές επιχειρηματικές λύσεις με ελάχιστο ρίσκο
  • Να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μας, καταβάλλοντας τη μέγιστη προσπάθεια για την ολοκλήρωση του κάθε πρότζεκτ με ακεραιότητα και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που τέθηκε στην αρχική συμφωνία
  • Να υποστηρίζουμε και να προωθούμε φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις

Να δημιουργήσουμε ισχυρές και δίκαιες συνεργασίες

Το όραμα μας

Να είμαστε άξιοι του θαυμασμού και της εμπιστοσύνης των πελατών και υπαλλήλων και να είμαστε ηγετική εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με επιχορηγήσεις, στρατηγικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση και ανάπτυξη εντός και εκτός συνόρων, όπως και κάθε ενεργειακή επένδυση.

Το όραμα μας δεν είναι θεωρητικό, αλλά εφαρμόζεται καθημερινά στην επικοινωνία και τη συνεργασία με τους πελάτες μας.

Οι άνθρωποι μας

Το ανθρώπινο δυναμικό που διαχειρίζεται την Improve Tech αποτελεί επίσης ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η ισχύς της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητα, την επιστημονική κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών, που συνεισφέρει σημαντικά σε μια αυξανόμενη τάση από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της μέχρι και σήμερα.

Η εκτεταμένη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη γνώση είναι ικανή να ικανοποιήσει τις ανάγκες τις κάθε εταιρείας αποτελεσματικά.

Το ανθρώπινο δυναμικό συμμερίζεται το όραμα της εταιρείας και υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της, εφαρμόζοντας με συνέπεια την υποκινούμενη από τους πελάτες μας φιλοσοφία μας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Improve Tech επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, έχοντας ως κύριο στόχο την ακατάπαυστη εκπαίδευση αξιοποιώντας τις ικανότητες και τις προσωπικές δυνατότητες σε καθημερινές διεργασίες.