Ανάπτυξη εξαγωγών

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες δεν περιορίζονται στο κομμάτι της προετοιμασίας, αλλά σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε, σε συνεργασία με τους πελάτες μας, συγκεκριμένες δράσεις που δημιουργούμε για να έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, για πετυχημένη είσοδο και εδραίωση σε ξένες στοχευμένες αγορές.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στοχεύουν στο να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα και να συνεργαστούν με την επιχείρηση κατά την υλοποίηση των δράσεων:

 1. Σε ποιες αγορές θα εστιάσει η επιχείρηση;
 2. Υπάρχει αναγκαιότητα για τροποποιήσεις στο προϊόν που πρέπει να γίνουν ώστε να πετύχει στις ξένες αγορές;
 3. Πως δημιουργούμε-αναπτύσσουμε λίστες πελατών στην κάθε χώρα;
 4. Με ποιο τρόπο πρέπει να εισχωρήσει η επιχείρηση;
 5. Πως πρέπει να γίνει η «τοποθέτηση» του προϊόντος;

 

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 • Προετοιμασία σχεδίου ανάπτυξης στρατηγικής εξαγωγής
 • Καθοδήγηση στην επιλογή στοχευμένης αγοράς
 • Ανάλυση και προετοιμασία σχεδίου ανάπτυξης εξαγωγής
 • Ανάπτυξη και καθοδήγηση «τοποθέτησης» στις ξένες αγορές
 • Διαχείριση και διαμόρφωση πορτφόλιο προϊόντων
 • Ανάπτυξη πορτφόλιο υπηρεσιών
 • Δημιουργία εσωτερικών υποδομών υποστήριξης εξαγωγών Branding / Re-branding