Ενεργειακές επενδύσεις

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της Improve Tech ΙΚΕ αποτελεί η εξειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα τη μελέτη, την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την διασύνδεση έργων υλοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Επιπλέον ειδικευόμαστε σε εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων παραγωγής ενέργειας από καύση βιομάζας, φωτοβολταϊκά και από σταθμούς παραγωγής ηλιακής θερμικής ενέργειας, όπως και από συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

Οι λύσεις που παρέχουμε περιλαμβάνουν μελέτες τεχνικές και μελέτες σκοπιμότητας, κατασκευή και εποπτεία του έργου, όπως και εγγύηση της κατάλληλης συντήρησης και λειρουργίας των εγκαταστάσεων. Διαθέτοντας ένα δίκτυο συνεργατών, αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα, παρακολουθώντας στενά όλη την υλοποίηση και τη διαδικασία.

Οι συνεργασίες μας με τους πιο καταξιωμένους οίκους του κόσμου, μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε συστήματα χρησιμοποιώντας τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα προϊόντα, με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Το άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό μας εγγυάται την πιο αποτελεσματική και αποδοτική λύση για να καλύψει τις ανάγκες σας. Η εμπειρία μας σε εργασία σε όλους τους τομείς, μας καθιστά την πιο αξιόπιστη λύση, ειδικά στον τομέα κατασκευής και ενέργειας.