Μελέτες και άδειες

Η Improve Tech αναλαμβάνει την διαδικασία εξουσιοδότησης εταιρειών όλων των μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, οι τύποι των εταιρειών που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
  • Βιοτεχνικές επιχειρήσεις
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Αποθήκες – Κέντρα logistics

Κατά τη διαδικασία εξουσιοδότησης, αναλαμβάνουμε όλη την υποστήριξη, από την επιλογή κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση της εταιρείας, μέχρι την εξουσιοδότηση της, όπως και την συνεχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, εφόσον είναι απαραίτητη.

  • Έλεγχος και έγκριση του κατάλληλου χώρου για την εταιρεία επιλέγοντας την καλύτερη τοποθεσία και το κατάλληλο κτίριο
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
  • Μελέτες όλων των απαραίτητων ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη για τον σχεδιασμό πυροπροστασίας και την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας
  • Ολοκλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα
  • Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια αρχή ανάλογα με την περίπτωση μέχρι την οριστική έκδοση της άδειας