Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες για την υποστήριξη μιας εταιρείας κατά την προσπάθεια της να παγιώσει τη θέση της στα σύγχρονα και ασταθή οικονομικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες υποστηρίζουν, καταγράφουν και βοηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε απόπειρα για ανάπτυξη. Το εύρος των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων ξεκινάει από τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας νεοφυούς επιχείρησης ή τη βιωσιμότητα ενός νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Επιπλέον, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν έρευνα αγοράς για την επιλογή της κατάλληλης αγοράς και βελτιστοποίηση της τοποθέτησης ενός νέου προϊόντος και μιας υπηρεσίας στην επιλεγμένη αγορά.

Το Branding ή το re-Branding ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ώστε να διατηρήσει την ταυτότητα του στην αγορά. Επιπλέον ή και ανεξάρτητα από το branding, η Improvet Tech,  μπορεί επίσης να υποστηρίξει τον βιομηχανικό σχεδιασμό, ώστε ένα προϊόν να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες συνθήκες ή να αποκτήσει νέα ώθηση στην αγορά. Η συσκευασία του προϊόντος παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση μεριδίου στην εσωτερική ή στην εξωτερική αγορά, τόσο σε θέματα μάρκετινγκ, όσο και σε σχέση με τις πρακτικές απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν.

Τέλος, η εταιρεία μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας εταιρείας στο κομμάτι του μάρκετινγκ. Μπορεί να διαπράξει και να διαχειριστεί την υλοποίηση ενός σχεδίου μάρκετινγκ. Από την διατύπωση των αντιρρήσεων και τον συνολικό σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση της προωθητικής καμπάνιας της κάθε επιχείρησης, η Improve Tech εγγυάται την καλύτερη υποστήριξη από καταρτισμένου και έμπειρους συνεργάτες.