Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Η Improve Tech εμπλέκεται ενεργά στον σχεδιασμό , την ανάπτυξη και την εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Η ποιότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη πίσω από την ανάπτυξη του οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία, στη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών ή των προϊόντων και στην αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοση του και τρόπο λειτουργίας του.

Το ELOT EN ISO 9001 είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιημένο παγκοσμίως στάνταρτ διαχείρισης ποιότητας, το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Το ELOT EN ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε οργανισμό ο οποίος ενδιαφέρεται να βελτιώσει τη λειτουργία του, ανεξάρτητα από το μέγεθος του τομέα που χειρίζεται. Παρόλα αυτά, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τα στάνταρτ σε όλες τις περιπτώσεις και στις δραστηριότητες του και όχι σε μεμονωμένες.

Το ELOT EN ISO 9001 είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι συμβατό με άλλα στάνταρτ συστημάτων διαχείρισης, όπως το ELOT EN ISO 22000 και το ELOT EN ISO 14001, στοχεύοντας προς την ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 περιλαμβάνουν:

 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και διαχείριση επιχειρηματικού ρίσκου
 • Προσέλκυση επενδύσεων
 • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας και εξοικονόμηση πηγών
 • Ενθάρρυνση εσωτερικής επικοινωνίας, αύξηση ικανοποίησης προσωπικού και μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών

Η εταιρεία μας δεσμεύεται με τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων:

 • ISO 9001: 2015 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001: 2015 – Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • ISO 22000: 2005 (HACCP) – Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων
 • ISO 39001: 2012 – Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας
 • OHSAS 18001: 2007 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας
 • ISO 17025: 2005 – Management Systems for Testing and Calibration Laboratories
 • ISO 27001: 2013 – Secure Information Management Systems
 • ISO 13485: 2003 – Quality Management Systems – Products for Medical Use
 • CAF – Common Assessment Framework
 • EFQM – Model of Business Excellence